Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

MARKA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Tülin Akagün
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Konuşmacı
*SS-014 Klinik Nefroloji FAVİPİRAVİR ALAN COVİD-19 HASTALARINDA, İLACIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
15:20
Nazan Akça
HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Ömer Faruk Akçay
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-004 Hemodiyaliz MEDİUM CUT-OFF MEMBRANIN RENAL ANEMİ VE KEMİK MİNERAL METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:40
Hülya Akgün
Turkey
NEFROPATOLOJİ KURSU
Konuşmacı
*Olgu 2
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
Tekin Akpolat
TIBBİ ŞARLATANLAR
Konuşmacı
*TIBBİ ŞARLATANLAR
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Merve Aktar
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Konuşmacı
*SS-017 Glomerüler Hastalıklar MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİT’TE BÖBREK BİYOPSİSİNDE C4D BOYANMA ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK KORELASYONU
Başlangıç Saati
16:55
Bitiş Saati
17:05
Asiye Akyol
Covid-19 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Mehmet Mete Altıntaş
SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE
Konuşmacı
*SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Bülent Altun
TND DBHÇG DİYABETİK BÖBREK HASTASINDA GLİSEMİK KONTROL ÖNERİLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
UYDU SEMPOZYUM T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU
Konuşmacı
*T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
Mustafa Arıcı
UYDU SEMPOZYUM KRONİK BÖBREK HASTASINDA RİSK YÖNETİMİ - KARAR ANLARI
Konuşmacı
*Kronik Böbrek Hastasında Kemik ve Mineral Metabolizması
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
UYDU SEMPOZYUM METABOLİK ASİDOZ VE TEDAVİSİ; METABOLİK ASİDOZ'UN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI YOK MU?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
UYDU SEMPOZYUM NEFROLOG GÖZÜNDEN TİP 2 DİYABETE BAKIŞ VE VAKALAR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
UYDU SEMPOZYUM NEFROLOG GÖZÜNDEN TİP 2 DİYABETE BAKIŞ VE VAKALAR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI
Konuşmacı
*Tip 2 Diyabet ve Kronik Böbrek Hastalığı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
Selim Turgay Arınsoy
SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Rezzan Ataman
CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Dilek Barutçu Ataş
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-024 Glomerüler Hastalıklar ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR İLİŞKİLİ VASKÜLİTLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:00
Kenan Ateş
AÇILIŞ
Konuşmacı
*AÇILIŞ
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:00
UYDU SEMPOZYUM KRONİK BÖBREK HASTASINDA RİSK YÖNETİMİ - KARAR ANLARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
UYDU SEMPOZYUM KRONİK BÖBREK HASTASINDA RİSK YÖNETİMİ - KARAR ANLARI
Konuşmacı
*Kronik Böbrek Hastasında Riskler ve Kardiyovasküler Yük
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
UYDU SEMPOZYUM PERİTON DİYALİZİNDE GÜNDEM
Konuşmacı
*Periton Diyalizi Tedavisinin Optimum Kullanım Ömrü
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
Zeki Aydın
VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR?
Konuşmacı
*VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR?
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
Alper Azak
UYDU SEMPOZYUM HDX TERAPİSİ: YENİLİĞİN KLİNİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Konuşmacı
*Güncel Literatürde HDx Terapisi & Theranova ve Klinik Sonuçlar
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Zerrin Bahçebaşı
İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ?
Konuşmacı
*İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ?
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Elif Arı Bakır
HBV/HCV VE TRANSPLANTASYON : ALICIDA HBV/HCV VE VERİCİDE HBV/HCV
Konuşmacı
*HBV/HCV VE TRANSPLANTASYON : ALICIDA HBV/HCV VE VERİCİDE HBV/HCV
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Özgül Balseven
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-006 HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVID-19 SALGININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Başlangıç Saati
10:50
Bitiş Saati
11:00
Taner Baştürk
AMİLOİDOZ VE TRANSPLANTASYON
Konuşmacı
*AMİLOİDOZ VE TRANSPLANTASYON
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Dilek Baydar
Turkey
NEFROPATOLOJİ KURSU
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
NEFROPATOLOJİ KURSU
Konuşmacı
*Olgu 3
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
Azra Bihorac
AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE
Konuşmacı
*AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
İlter Bozacı
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Konuşmacı
*SS-012 Klinik Nefroloji AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE AA AMİLOİDOZLU OLGULARDA AZUROCİDİN’İN ROLÜ VE KARDİOVASKÜLER RİSK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
13:45
Meral Buğdaycı
NEFROPATOLOJİ KURSU
Konuşmacı
*Olgu 1
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
Fatma Nesrin Can
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-009 SANTRAL VENÖZ KATETERLİ (SVK) HEMODİYALİZ HASTALARINDA İĞNESİZ VEN VALFİ DEĞİŞİM SIKLIĞININ KATETER ENFEKSİYONUNA ETKİSİ
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
11:30
Ülkem Çakır
TRANSPLANTASYON VE HLA/NON-HLA ANTİKORLAR: HANGİ ANTİKOR DAHA ZARARLI?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
GREFTTE NÜKS EDEN HASTALIKLAR: ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:30
Taner Çamsarı
DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: PERİTON DİYALİZİ UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Tuğba Çepken
DİYALİZDE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE YAŞANAN SORUNLAR
Konuşmacı
*DİYALİZDE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE YAŞANAN SORUNLAR
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Sezgi Çınar
TELE-TIP UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Elif Çomak
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-026 Glomerüler Hastalıklar STEROİD DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA BÖBREK FONKİYONLARINI ETKİLEYEN GENETİK ÖZELLİKLERİN
Başlangıç Saati
11:10
Bitiş Saati
11:20
Fatih Dede
DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: PERİTON DİYALİZİ UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?
Konuşmacı
*DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: PERİTON DİYALİZİ UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Tevfik Demir
UYDU SEMPOZYUM T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU
Konuşmacı
*T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
Özlem Demir
COVİD-19
Konuşmacı
*Covid-19 Sürecinde Renal Replasman Tedavilerindeki Hastaların Yönetimi
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Meltem Demirci
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-025 Klinik Nefroloji BÖBREK BİYOPSİ YAPILAN HASTALARDA “GEÇİCİ RESEPTÖR POTANSİYEL İYON KANAL(TRPC) GEN AİLESİNİN” PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:10
Nilgün Demiröz
BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK SÜRECİ VE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER
Konuşmacı
*BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK SÜRECİ VE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Ülver Derici
DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM
Konuşmacı
*DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Ahmet Burak Dirim
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
Konuşmacı
*SS-029 Renal Transplantasyon ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN BÖBREK NAKLİ ALICILARI ÜZERİNE UZUN DÖNEMDEKİ ETKİLERİ
Başlangıç Saati
13:25
Bitiş Saati
13:35
Sertaç Doğanay
UYDU SEMPOZYUM COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Süleyman Tevfik Ecder
UYDU SEMPOZYUM KRONİK BÖBREK HASTASINDA RİSK YÖNETİMİ - KARAR ANLARI
Konuşmacı
*Kronik Böbrek Hastasında Anemi Yönetimi
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
UYDU SEMPOZYUM METABOLİK ASİDOZ VE TEDAVİSİ; METABOLİK ASİDOZ'UN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI YOK MU?
Konuşmacı
*METABOLİK ASİDOZ VE TEDAVİSİ; METABOLİK ASİDOZ'UN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI YOK MU?
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
UYDU SEMPOZYUM NEFROLOG GÖZÜNDEN TİP 2 DİYABETE BAKIŞ VE VAKALAR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI
Konuşmacı
*Vaka Paylaşımı
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
Yakup Ekmekçi
ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
Konuşmacı
*Artısı ve Eskisi ile Eski Jenerasyon ESA’lar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Yunus Erdem
Turkey
UYDU SEMPOZYUM EPO'DAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR BİYOBENZERLERİN SAĞLIK EKONOMİSİNDEKİ YERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
TIBBİ ŞARLATANLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Zeynep Erdoğan
COVİD-19
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Şiyar Erdoğmuş
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-003 Hemodiyaliz HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEN TEK MERKEZLİ BİR VERİ
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:30
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-027 Renal Transplantasyon KADAVRA BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİNDEKİ DİYALİZ HASTALARINDA GİDEREK ARTAN BİR SORUN: DUYARLILAŞMA
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
11:30
Necmi Eren
ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
Konuşmacı
*Artısı ve Eskisi ile Yeni ilaçlar: HIF- α Stabilizörleri
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Rezzan Eren Sadioğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-023 Glomerüler Hastalıklar İMMÜNKOMPLEX İLİŞKİLİ GLOMERÜLER HASTALIKLARDA C4D BOYANMASININ TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ
Başlangıç Saati
10:40
Bitiş Saati
10:50
Eray Eroğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Konuşmacı
*SS-016 Klinik Nefroloji POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİ VE PENTOSİDİN
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
16:55
F. Fevzi Ersoy
Turkey
DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Yasemin Erten
ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Şehsuvar Ertürk
DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Mahmut Gök
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Konuşmacı
*SS-015 Hipertansiyon HİPERTANSİYONU OLAN COVİD-19 HASTALARINDA ACE İNHİBİTÖRÜ/ARB KULLANIMININ MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:30
Aydın Güçlü
DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA
Konuşmacı
*DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Emrah Günay
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-009 Klinik Nefroloji COVID-19 HASTALARINDA GÖRÜLEN RABDOMİYOLİZ AKUT BÖBREK HASARI VE MORTALİTE İÇİN SEBEP Mİ, SONUÇ MU?
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:30
UYDU SEMPOZYUM BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS
Konuşmacı
*BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Özkan Güngör
TND DBHÇG DİYABETİK BÖBREK HASTASINDA GLİSEMİK KONTROL ÖNERİLERİ
Konuşmacı
*TND DBHÇG DİYABETİK BÖBREK HASTASINDA GLİSEMİK KONTROL ÖNERİLERİ
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Meltem Gürsu
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-005 Periton Diyalizi COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA TELETIP KULLANIMI
Başlangıç Saati
14:40
Bitiş Saati
14:50
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-019 Klinik Nefroloji TÜRKİYE'DE AKUT BÖBREK HASARININ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ETKİLEYEN FAKTÖRLER, SEYRİ VE AKIBETİ
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:10
Özant Helvacı
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7
Konuşmacı
*SS-032 Renal Transplantasyon TCF7L2 (RS7903146) VE CDKAL1 (RS7754840) POLİMORFİZMLERİNİN NAKİL SONRASI YENİ BAŞLAYAN DİYABET RİSKİNE ETKİLERİ
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
15:20
Cihan Heybeli
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7
Konuşmacı
*SS-033 Renal Transplantasyon MONOKLONAL İMMÜNOGLOBÜLİN BİRİKİM HASTALIĞINDA BÖBREK NAKLİ SONUÇLARI
Başlangıç Saati
15:20
Bitiş Saati
15:30
Ender Hür
Covid-19 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?
Konuşmacı
*Covid-19 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Can Hüzmeli
YÜKSEK KALİTELİ HEDEFE YÖNELİK PERİTON DİYALİZİ
Konuşmacı
*YÜKSEK KALİTELİ HEDEFE YÖNELİK PERİTON DİYALİZİ
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Meltem İçen
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-003 PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL BAŞLANGIÇLI PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA HIZLANDIRILMIŞ PD EĞİTİMİ
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:30
Ayça İnci
NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Konuşmacı
*NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Gülay Kadıoğlu
DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ
Konuşmacı
*DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:30
Şule Kamacı
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-022 Klinik Nefroloji MALİGNİTE NEDENİYLE SİSPLATİN ALAN HASTALARDA ERKEN VE GEÇ DÖNEM NEFROTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:40
Ayfer Karadakovan
HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPARLANMA SÜRESİ ÜZERİNE 5N 1K
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Şebnem Karakan
ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
Konuşmacı
*Demir Tedavisinde Yeni Neler Var?
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Ayten Karakoç
AÇILIŞ
Konuşmacı
*AÇILIŞ
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
Covid-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRESLE BAŞ ETME
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Ibrahim Karayaylalı
BÖBREK HASTALARI NE YESİN? NE YEMESİN? YENİ BESLENME KILAVUZUNDAN ÖNERİLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Fahrettin Katkat
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Konuşmacı
*SS-011 Klinik Nefroloji KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN ŞİDDETLİ COVID-19 HASTALARINDA R2(GFR)CHA2DS2-VASC SKORUNUN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
13:25
Bitiş Saati
13:35
Arzu Kavala
COVİD-19
Konuşmacı
*Covid-19 (+) Hastaya Yaklaşım ve Hemşirenin Korunması
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Bülent Kaya
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Konuşmacı
*SS-018 Glomerüler Hastalıklar MEMBRANÖZ NEFROPATİLİ HASTALARDA PLA2R, THSD7A VE IGG4'ÜN RENAL EKSPRESYONU VE KLİNİK BULGULARLA KORELASYONU
Başlangıç Saati
17:05
Bitiş Saati
17:15
Rümeyza Kazancıoğlu
VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Kenan Keven
REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
UYDU SEMPOZYUM BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS
Konuşmacı
*BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Mehmet Koç
KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Hüseyin Koçak
UYDU SEMPOZYUM 24 AY SONUÇLARI İLE TRANSFORM
Konuşmacı
*24 AY SONUÇLARI İLE TRANSFORM
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
İsmail Koçyiğit
UYDU SEMPOZYUM PERİTON DİYALİZİNDE GÜNDEM
Konuşmacı
*Neden PD?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
ISPD PERİTON DİYALİZİ ERİŞİMİ KILAVUZU 2019 GÜNCELLEMESİ: FARKLI ÖNERİLER VAR MI?
Konuşmacı
*ISPD PERİTON DİYALİZİ ERİŞİMİ KILAVUZU 2019 GÜNCELLEMESİ: FARKLI ÖNERİLER VAR MI?
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Cansu Koşar
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-004 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARA BESLENMEYE YÖNELİK UYGULANAN GÖRSEL EĞİTİMİN KONFORA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:40
Sümeyra Koyuncu
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-002 Periton Diyalizi PERİTON DİYALİZİNDEN HEMODİYALİZE GEÇİŞ SEBEBLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN COKLU REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
14:10
Bitiş Saati
14:20
Bildiri Köse
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-005 HEMODİYALİZ HASTALARININ ARTERİVENÖZ FİSTÜLE İLİŞKİN BİLGİ VE ÖZBAKIM DAVRANIŞININ FİSTÜL KOMPLİKASYONLARINA ETKİSİ
Başlangıç Saati
10:40
Bitiş Saati
10:50
Süleyman Köz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-006 Klinik Nefroloji DİYALİZ DIŞI KRONİK BÖBREK HASTALARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK SONLANIMLARI: İKİ MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
14:50
Bitiş Saati
15:00
Sema Tülay Köz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-021 Klinik Nefroloji RATLARDA OLUŞTURULAN KRONİK BÖBREK HASTALIĞI MODELİNDE DERİ FGF-23 VE FGF RESEPTÖR-1 EKSPRESYONU
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:30
Cemile Kuralay
COVİD-19
Konuşmacı
*Covid-19 Sürecinde Yoğun Bakımda Böbrek Yetmezliğinin Yönetimi
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Özgür Merhametsiz
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
Konuşmacı
*SS-030 Renal Transplantasyon GECİKMİŞ GREFT FONKSİYONU SÜRESİNİN KISA DÖNEM VE UZUN DÖNEM SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
13:45
Zehra Metin
DOĞRU VE ETKİLİ HİJYEN UYGULAMALARI
Konuşmacı
*DOĞRU VE ETKİLİ HİJYEN UYGULAMALARI
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Şafak Mirioğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
Konuşmacı
*SS-028 Renal Transplantasyon BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA LIMS1 GENOTİPLERİNİN REJEKSİYON RİSKİYLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:25
Güler Nasuhbeyoğlu
PERİTON DİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Gökhan Nergizoğlu
HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Ali Rıza Odabaş
SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Ebru Gök Oğuz
HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI?
Konuşmacı
*HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI?
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Ercan Ok
Turkey
DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
İlyas Okur
UYDU SEMPOZYUM COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ
Konuşmacı
*COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Oktay Oymak
DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:30
Azize Atlı Özbaş
Covid-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRESLE BAŞ ETME
Konuşmacı
*Covid-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRESLE BAŞ ETME
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Nurten Özen
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-001 FİSTÜL KANÜLASYON UYGULAMALARI İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:10
HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPARLANMA SÜRESİ ÜZERİNE 5N 1K
Konuşmacı
*HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPARLANMA SÜRESİ ÜZERİNE 5N 1K
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Zülfünaz Özer
Turkey
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-010 DİYALİZ ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN DİYALİZ TEDAVİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
11:40
Abdullah Özkök
REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON
Konuşmacı
*Akut rejeksiyon: T hücre? B hücre? Ayrım ve Tedavi
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Tezcan Özrazgat Baslanti
CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY
Konuşmacı
*CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Savaş Öztürk
COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ
Konuşmacı
*COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Konuşmacı
*SS-013 Hastanede Yatan Covid-19’lu Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı, Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Varlığının Böbrek Hastalığı Olmayan Covid-19’lu Hastalara Kıyasla Mortalite Analizi: Ülke Çapında Bir Analiz
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:10
Saime Paydaş
NEFROPATOLOJİ KURSU
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
Meltem Pekpak
MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Pierre Ronco
MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
Konuşmacı
*MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
Yaprak Sarıgöl Ordin
BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK SÜRECİ VE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Canan Sayan
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-008 POLİHİDROAMNİOSLU HEMODİYALİZ HASTASINDA BAŞARILI GEBELİK
Başlangıç Saati
11:10
Bitiş Saati
11:20
Hayriye Sayarlıoğlu
VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Nedim Yılmaz Selçuk
ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Nurhan Seyahi
UYDU SEMPOZYUM COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ
Konuşmacı
*COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
TND 2019 KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA
Konuşmacı
*TND 2019 KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Siren Sezer
BÖBREK HASTALARI NE YESİN? NE YEMESİN? YENİ BESLENME KILAVUZUNDAN ÖNERİLER
Konuşmacı
*BÖBREK HASTALARI NE YESİN? NE YEMESİN? YENİ BESLENME KILAVUZUNDAN ÖNERİLER
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Handan Sezgin
TELE-TIP UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK
Konuşmacı
*TELE-TIP UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Ahmet Aykut Sifil
UYDU SEMPOZYUM EPO'DAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR BİYOBENZERLERİN SAĞLIK EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Konuşmacı
*EPO'DAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR BİYOBENZERLERİN SAĞLIK EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
Banu Sis
NEFROPATOLOJİ KURSU
Konuşmacı
*Olgu 4
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
17:45
Oğuz Söylemezoğlu
Turkey
ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Gültekin Süleymanlar
TND 2019 KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Gizem Şahin
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-001 Hemodiyaliz ZOR İKLİM KOŞULLARINDA MERKEZDE HEMODİYALİZ DEVAMLILIĞININ GÜÇLÜĞÜ: EVDE DİYALİZ MODALİTELERİNİN ÖNEMİ
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:10
Tuncay Şahutoğlu
UYDU SEMPOZYUM HDX TERAPİSİ: YENİLİĞİN KLİNİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Konuşmacı
*Theranova Medium Cut-off Membran Yapısı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Türkan Şanlı
PERİTON DİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
Konuşmacı
*PERİTON DİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Semahat Şiralı
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-008 Klinik Nefroloji FEBUKSOSTAT'IN GFR ÜZERİNE ETKİLERİ
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
15:20
Nikhil Tandon
KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE
Konuşmacı
*2020 Diabetes Management in CKD
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Gamze Temiz
DİYALİZDE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE YAŞANAN SORUNLAR
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Neslihan Tezcan
Turkey
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Konuşmacı
*SS-007 Klinik Nefroloji GENETİK MUTASYON OLMAYAN AHUS OLGUSUNDA ECULİZUMAB TEDAVİ ARALIĞI UZATILMASI RELAPSA NEDEN OLUR
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:10
Yasemin Tokem
DOĞRU VE ETKİLİ HİJYEN UYGULAMALARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Bülent Tokgöz
CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Charlie Tomson
KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE
Konuşmacı
*2020 Blood Pressure Management in CKD
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Halil Zeki Tonbul
DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:30
Rezan Topaloğlu
Turkey
ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS
Konuşmacı
*ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Eylem Topbaş
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-002 HEMODİYALİZ HASTALARINA COVİD-19’DAN KORUNMAYA YÖNELİK VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN VERİLER
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:20
YÜKSEK KALİTELİ HEDEFE YÖNELİK PERİTON DİYALİZİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Hüseyin Töz
Turkey
TRANSPLANTASYON VE HLA/NON-HLA ANTİKORLAR: HANGİ ANTİKOR DAHA ZARARLI?
Konuşmacı
*TRANSPLANTASYON VE HLA/NON-HLA ANTİKORLAR: HANGİ ANTİKOR DAHA ZARARLI?
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
UYDU SEMPOZYUM BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:30
Serhan Tuğlular
MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
19:00
Kenan Turgutalp
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Konuşmacı
*SS-020 COVID-19 Nedeniyle Hastaneye Yatan Hemodiyaliz Hastalarında Mortalitenin Belirleyicileri
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:20
HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ?
Konuşmacı
*HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ?
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Uğur Önsel Türk
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Konuşmacı
*SS-010 Non-vitamin K Oral AntiCoagulants Use in REnal Disease and AF (NOACURE-AF) Where do we stand? A consensus view of experts using the Delphi method
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:25
Aydın Türkmen
AMİLOİDOZ VE TRANSPLANTASYON
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Sena Ulu
HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ
Konuşmacı
*HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Şükrü Ulusoy
HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Serhat Ünal
SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
Konuşmacı
*SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:30
Aysun Ünal
HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Konuşmacı
*HS-007 FİSTÜL KANÜLASYON YÖNTEMİNİN KANAMA DURMA ZAMANINA ETKİSİ; KLİNİK ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:10
Sedat Üstündağ
ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Germaine Wong
KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE
Konuşmacı
*2020 Transplant Candidate Guideline
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Mahmut Yavuz
ISPD PERİTON DİYALİZİ ERİŞİMİ KILAVUZU 2019 GÜNCELLEMESİ: FARKLI ÖNERİLER VAR MI?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Havva Asuman Yavuz
Turkey
REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON
Konuşmacı
*Transplantasyonda CNI’ların Yeri ve Yenilikler
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Berna Yelken
GREFTTE NÜKS EDEN HASTALIKLAR: ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ
Konuşmacı
*GREFTTE NÜKS EDEN HASTALIKLAR: ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ
Başlangıç Saati
22:00
Bitiş Saati
22:30
Tolga Yıldırım
REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON
Konuşmacı
*Düşük İmmünolojik Riskli Hastalarda İndüksiyon Gerekir mi?
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:30
Alaattin Yıldız
UYDU SEMPOZYUM 24 AY SONUÇLARI İLE TRANSFORM
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:30
Bitiş Saati
21:15
HBV/HCV VE TRANSPLANTASYON : ALICIDA HBV/HCV VE VERİCİDE HBV/HCV
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
UYDU SEMPOZYUM NEFROLOG GÖZÜNDEN TİP 2 DİYABETE BAKIŞ VE VAKALAR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI
Konuşmacı
*Güncel Kılavuzlar ve DECLARE Sonuçları
Başlangıç Saati
15:45
Bitiş Saati
16:30
Banu Yıldız
DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ
Konuşmacı
*DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ
Başlangıç Saati
21:30
Bitiş Saati
22:00
Derya Yıldız
HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
Konuşmacı
*HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Rahmi Yılmaz
UYDU SEMPOZYUM HDX TERAPİSİ: YENİLİĞİN KLİNİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
UYDU SEMPOZYUM HDX TERAPİSİ: YENİLİĞİN KLİNİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Konuşmacı
*Yeni Teknolojilerle Böbreğe Ne Kadar Yaklaştık?
Başlangıç Saati
19:30
Bitiş Saati
20:15
Atıf Yolgösteren
Turkey
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7
Konuşmacı
*SS-031 Renal Transplantasyon BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA DİYALİZ GİRİŞ YOLUNUN GRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:10