Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

MARKA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
15.10.2020
17:30 - 18:00
SALON A

AÇILIŞ

AÇILIŞ Kenan Ateş
15.10.2020
18:00 - 18:30
SALON A

SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

KONFERANS 1

*Oturum Başkanı : Ali Rıza Odabaş , Selim Turgay Arınsoy
SALGINLAR, COVİD-19 VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Serhat Ünal
15.10.2020
18:30 - 19:00
SALON A

COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ

KONFERANS 2

*Oturum Başkanı : Ali Rıza Odabaş , Selim Turgay Arınsoy
COVİD-19 SALGINI TND VERİLERİ Savaş Öztürk
15.10.2020
19:00 - 19:30
SALON A

AKŞAM YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

15.10.2020
19:30 - 20:15
SALON A

UYDU SEMPOZYUM KRONİK BÖBREK HASTASINDA RİSK YÖNETİMİ - KARAR ANLARI

*Oturum Başkanı : Kenan Ateş
Kronik Böbrek Hastasında Riskler ve Kardiyovasküler Yük Kenan Ateş
Kronik Böbrek Hastasında Anemi Yönetimi Süleyman Tevfik Ecder
Kronik Böbrek Hastasında Kemik ve Mineral Metabolizması Mustafa Arıcı
15.10.2020
20:15 - 20:30
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

15.10.2020
20:30 - 21:15
SALON A

UYDU SEMPOZYUM 24 AY SONUÇLARI İLE TRANSFORM

*Oturum Başkanı : Alaattin Yıldız
24 AY SONUÇLARI İLE TRANSFORM Hüseyin Koçak
15.10.2020
21:15 - 21:30
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

15.10.2020
21:30 - 22:00
SALON A

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

KONFERANS 3

*Oturum Başkanı : Oktay Oymak , Halil Zeki Tonbul
DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ Banu Yıldız
SALON B

TRANSPLANTASYON VE HLA/NON-HLA ANTİKORLAR: HANGİ ANTİKOR DAHA ZARARLI?

KONFERANS 4

*Oturum Başkanı : Ülkem Çakır
TRANSPLANTASYON VE HLA/NON-HLA ANTİKORLAR: HANGİ ANTİKOR DAHA ZARARLI? Hüseyin Töz (Turkey)
15.10.2020
22:00 - 22:30
SALON A

DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ

KONFERANS 5

*Oturum Başkanı : Oktay Oymak , Halil Zeki Tonbul
DİYALİZ HASTASINDA PNÖMONİ VE YÖNETİMİ Gülay Kadıoğlu
SALON B

GREFTTE NÜKS EDEN HASTALIKLAR: ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ

KONFERANS 6

*Oturum Başkanı : Ülkem Çakır
GREFTTE NÜKS EDEN HASTALIKLAR: ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Berna Yelken
16.10.2020
14:00 - 17:45
SALON A

NEFROPATOLOJİ KURSU

*Oturum Başkanı : Dilek Baydar (Turkey) , Saime Paydaş
Olgu 1 Meral Buğdaycı
Olgu 2 Hülya Akgün (Turkey)
Olgu 3 Dilek Baydar (Turkey)
Olgu 4 Banu Sis
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1

SS-001 Hemodiyaliz ZOR İKLİM KOŞULLARINDA MERKEZDE HEMODİYALİZ DEVAMLILIĞININ GÜÇLÜĞÜ: EVDE DİYALİZ MODALİTELERİNİN ÖNEMİ Gizem Şahin
SS-002 Periton Diyalizi PERİTON DİYALİZİNDEN HEMODİYALİZE GEÇİŞ SEBEBLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN COKLU REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Sümeyra Koyuncu
SS-003 Hemodiyaliz HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEN TEK MERKEZLİ BİR VERİ Şiyar Erdoğmuş
SS-004 Hemodiyaliz MEDİUM CUT-OFF MEMBRANIN RENAL ANEMİ VE KEMİK MİNERAL METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Ömer Faruk Akçay
SS-005 Periton Diyalizi COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA TELETIP KULLANIMI Meltem Gürsu
SS-006 Klinik Nefroloji DİYALİZ DIŞI KRONİK BÖBREK HASTALARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK SONLANIMLARI: İKİ MERKEZLİ KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Süleyman Köz
SS-007 Klinik Nefroloji GENETİK MUTASYON OLMAYAN AHUS OLGUSUNDA ECULİZUMAB TEDAVİ ARALIĞI UZATILMASI RELAPSA NEDEN OLUR Neslihan Tezcan (Turkey)
SS-008 Klinik Nefroloji FEBUKSOSTAT'IN GFR ÜZERİNE ETKİLERİ Semahat Şiralı
SS-009 Klinik Nefroloji COVID-19 HASTALARINDA GÖRÜLEN RABDOMİYOLİZ AKUT BÖBREK HASARI VE MORTALİTE İÇİN SEBEP Mİ, SONUÇ MU? Emrah Günay
16.10.2020
17:45 - 18:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

16.10.2020
18:00 - 18:30
SALON A

MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

KONFERANS 7

*Oturum Başkanı : Serhan Tuğlular , Meltem Pekpak
MEMBRANOUS NEPHROPATHY: PAST, PRESENT AND FUTURE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT Pierre Ronco
SALON B

VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR?

KONFERANS 8

*Oturum Başkanı : Hayriye Sayarlıoğlu , Rümeyza Kazancıoğlu
VASKÜLER GİRİŞ YOLU ÖMRÜ NASIL UZATILABİLİR? Zeki Aydın
SALON C

AÇILIŞ

AÇILIŞ Ayten Karakoç
16.10.2020
18:30 - 19:00
SALON A

SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE

KONFERANS 9

*Oturum Başkanı : Serhan Tuğlular , Meltem Pekpak
SOLUBLE UROKINASE RECEPTOR (SUPAR): A THERAPEUTIC TARGET IN KIDNEY DISEASE Mehmet Mete Altıntaş
SALON B

HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI?

KONFERANS 10

*Oturum Başkanı : Hayriye Sayarlıoğlu , Rümeyza Kazancıoğlu
HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HEMODİYALİZ HASTASI: LİPİD DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ ALMIYORSA BAŞLAMAYALIM MI? Ebru Gök Oğuz
SALON C

Covid-19 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

HEMŞİRELİK KONFERANS 1

*Oturum Başkanı : Asiye Akyol
Covid-19 NELERİ DEĞİŞTİRDİ? Ender Hür
16.10.2020
19:00 - 19:30
SALON A

AKŞAM YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

16.10.2020
19:30 - 20:15
SALON A

UYDU SEMPOZYUM HDX TERAPİSİ: YENİLİĞİN KLİNİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

*Oturum Başkanı : Rahmi Yılmaz
Yeni Teknolojilerle Böbreğe Ne Kadar Yaklaştık? Rahmi Yılmaz
Theranova Medium Cut-off Membran Yapısı Tuncay Şahutoğlu
Güncel Literatürde HDx Terapisi & Theranova ve Klinik Sonuçlar Alper Azak
16.10.2020
20:15 - 20:30
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

16.10.2020
20:30 - 21:15
SALON A

UYDU SEMPOZYUM METABOLİK ASİDOZ VE TEDAVİSİ; METABOLİK ASİDOZ'UN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI YOK MU?

*Oturum Başkanı : Mustafa Arıcı
METABOLİK ASİDOZ VE TEDAVİSİ; METABOLİK ASİDOZ'UN DA NORMALLEŞMEYE İHTİYACI YOK MU? Süleyman Tevfik Ecder
16.10.2020
21:15 - 21:30
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

16.10.2020
21:30 - 22:00
SALON A

DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA

KONFERANS 11

*Oturum Başkanı : Şehsuvar Ertürk
DİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA Aydın Güçlü
SALON B

HBV/HCV VE TRANSPLANTASYON : ALICIDA HBV/HCV VE VERİCİDE HBV/HCV

KONFERANS 12

*Oturum Başkanı : Alaattin Yıldız
HBV/HCV VE TRANSPLANTASYON : ALICIDA HBV/HCV VE VERİCİDE HBV/HCV Elif Arı Bakır
SALON C

TELE-TIP UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK KONFERANS 2

*Oturum Başkanı : Sezgi Çınar
TELE-TIP UYGULAMALARI VE HEMŞİRELİK Handan Sezgin
17.10.2020
10:00 - 11:30
SALON A

KDIGO WEBINAR: NEW GUIDELINES TO NEW PATHWAYS FOR CLINICAL PRACTICE

PANEL 1

*Oturum Başkanı : Mustafa Arıcı , Mehmet Koç
2020 Transplant Candidate Guideline Germaine Wong
2020 Diabetes Management in CKD Nikhil Tandon
2020 Blood Pressure Management in CKD Charlie Tomson
SALON C

COVİD-19

HEMŞİRELİK KONFERANS 3

*Oturum Başkanı : Zeynep Erdoğan
Covid-19 Sürecinde Renal Replasman Tedavilerindeki Hastaların Yönetimi Özlem Demir
Covid-19 Sürecinde Yoğun Bakımda Böbrek Yetmezliğinin Yönetimi Cemile Kuralay
Covid-19 (+) Hastaya Yaklaşım ve Hemşirenin Korunması Arzu Kavala
17.10.2020
11:30 - 11:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
11:30 - 13:15
SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
11:45 - 12:30
SALON A

UYDU SEMPOZYUM COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ

*Oturum Başkanı : Sertaç Doğanay
COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ Nurhan Seyahi
COVİD-19 İLE DEĞİŞEN DÜNYA'YA NADİR BİR BAKIŞ: FABRY HASTALIĞI VE YÖNETİMİ İlyas Okur
17.10.2020
12:30 - 13:15
SALON A

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
13:15 - 13:45
SALON A

BÖBREK HASTALARI NE YESİN? NE YEMESİN? YENİ BESLENME KILAVUZUNDAN ÖNERİLER

KONFERANS 13

*Oturum Başkanı : Ibrahim Karayaylalı
BÖBREK HASTALARI NE YESİN? NE YEMESİN? YENİ BESLENME KILAVUZUNDAN ÖNERİLER Siren Sezer
SALON B

AMİLOİDOZ VE TRANSPLANTASYON

KONFERANS 14

*Oturum Başkanı : Aydın Türkmen
AMİLOİDOZ VE TRANSPLANTASYON Taner Baştürk
SALON C

DOĞRU VE ETKİLİ HİJYEN UYGULAMALARI

HEMŞİRELİK KONFERANS 4

*Oturum Başkanı : Yasemin Tokem
DOĞRU VE ETKİLİ HİJYEN UYGULAMALARI Zehra Metin
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2

SS-010 Non-vitamin K Oral AntiCoagulants Use in REnal Disease and AF (NOACURE-AF) Where do we stand? A consensus view of experts using the Delphi method Uğur Önsel Türk
SS-011 Klinik Nefroloji KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN ŞİDDETLİ COVID-19 HASTALARINDA R2(GFR)CHA2DS2-VASC SKORUNUN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ Fahrettin Katkat
SS-012 Klinik Nefroloji AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE AA AMİLOİDOZLU OLGULARDA AZUROCİDİN’İN ROLÜ VE KARDİOVASKÜLER RİSK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ İlter Bozacı
17.10.2020
13:45 - 14:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
13:45 - 15:00
SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
14:00 - 14:45
SALON A

UYDU SEMPOZYUM PERİTON DİYALİZİNDE GÜNDEM

Neden PD? İsmail Koçyiğit
Periton Diyalizi Tedavisinin Optimum Kullanım Ömrü Kenan Ateş
17.10.2020
14:45 - 15:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
15:00 - 15:30
SALON A

TND 2019 KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA

KONFERANS 15

*Oturum Başkanı : Gültekin Süleymanlar
TND 2019 KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ VE ULUSLARARASI VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA Nurhan Seyahi
SALON C

HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ

HEMŞİRELİK KONFERANS 5

*Oturum Başkanı : Nazan Akça
HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ Derya Yıldız
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3

SS-013 Hastanede Yatan Covid-19’lu Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı, Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Varlığının Böbrek Hastalığı Olmayan Covid-19’lu Hastalara Kıyasla Mortalite Analizi: Ülke Çapında Bir Analiz Savaş Öztürk
SS-014 Klinik Nefroloji FAVİPİRAVİR ALAN COVİD-19 HASTALARINDA, İLACIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Tülin Akagün
SS-015 Hipertansiyon HİPERTANSİYONU OLAN COVİD-19 HASTALARINDA ACE İNHİBİTÖRÜ/ARB KULLANIMININ MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Mahmut Gök
17.10.2020
15:30 - 15:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
15:30 - 16:45
SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
15:45 - 16:30
SALON A

UYDU SEMPOZYUM NEFROLOG GÖZÜNDEN TİP 2 DİYABETE BAKIŞ VE VAKALAR İLE DENEYİM PAYLAŞIMI

*Oturum Başkanı : Mustafa Arıcı
Tip 2 Diyabet ve Kronik Böbrek Hastalığı Mustafa Arıcı
Vaka Paylaşımı Süleyman Tevfik Ecder
Güncel Kılavuzlar ve DECLARE Sonuçları Alaattin Yıldız
17.10.2020
16:30 - 16:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
16:45 - 17:15
SALON A

CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY

KONFERANS 16

*Oturum Başkanı : Rezzan Ataman , Bülent Tokgöz
CLINICAL TRAJECTORIES OF ACUTE KIDNEY INJURY Tezcan Özrazgat Baslanti
SALON B

DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM

KONFERANS 17

*Oturum Başkanı : Ercan Ok (Turkey) , F. Fevzi Ersoy (Turkey)
DİYALİZDE KEMİK HASTALIĞI YÖNETİMİ: FOSFORDAN KEMİK KIRIĞINA UZANAN SPEKTRUM Ülver Derici
SALON C

PERİTON DİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ

HEMŞİRELİK KONFERANS 6

*Oturum Başkanı : Güler Nasuhbeyoğlu
PERİTON DİYALİZ UYGULAMALARINDA GÖZDEN KAÇIRDIKLARIMIZ Türkan Şanlı
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4

SS-016 Klinik Nefroloji POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİ VE PENTOSİDİN Eray Eroğlu
SS-017 Glomerüler Hastalıklar MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİT’TE BÖBREK BİYOPSİSİNDE C4D BOYANMA ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK KORELASYONU Merve Aktar
SS-018 Glomerüler Hastalıklar MEMBRANÖZ NEFROPATİLİ HASTALARDA PLA2R, THSD7A VE IGG4'ÜN RENAL EKSPRESYONU VE KLİNİK BULGULARLA KORELASYONU Bülent Kaya
17.10.2020
17:15 - 17:45
SALON A

AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE

KONFERANS 18

*Oturum Başkanı : Rezzan Ataman , Bülent Tokgöz
AUGMENTED DECISION MAKING-MACHINE LEARNING IN RESEARCH AND CLINICAL CARE FOR PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE Azra Bihorac
SALON B

İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ?

KONFERANS 19

*Oturum Başkanı : Ercan Ok (Turkey) , F. Fevzi Ersoy (Turkey)
İLERİ YAŞLI VE ÇOKLU KO-MORBİDİTESİ OLAN EVRE 5 KBH’LI HASTA: DİYALİZ Mİ? KONSERVATİF TEDAVİ Mİ? Zerrin Bahçebaşı
SALON C

DİYALİZDE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE YAŞANAN SORUNLAR

HEMŞİRELİK KONFERANS 7

*Oturum Başkanı : Gamze Temiz
DİYALİZDE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI VE YAŞANAN SORUNLAR Tuğba Çepken
17.10.2020
17:45 - 18:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

17.10.2020
18:00 - 18:45
SALON A

UYDU SEMPOZYUM EPO'DAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR BİYOBENZERLERİN SAĞLIK EKONOMİSİNDEKİ YERİ

*Oturum Başkanı : Yunus Erdem (Turkey)
EPO'DAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR BİYOBENZERLERİN SAĞLIK EKONOMİSİNDEKİ YERİ Ahmet Aykut Sifil
18.10.2020
10:00 - 11:30
SALON A

ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR

PANEL 2

*Oturum Başkanı : Nedim Yılmaz Selçuk , Yasemin Erten
Demir Tedavisinde Yeni Neler Var? Şebnem Karakan
Artısı ve Eskisi ile Eski Jenerasyon ESA’lar Yakup Ekmekçi
Artısı ve Eskisi ile Yeni ilaçlar: HIF- α Stabilizörleri Necmi Eren
SALON B

REJEKSİYON VE İMMUNSUPRESYON

PANEL 3

*Oturum Başkanı : Hüseyin Koçak , Kenan Keven
Akut rejeksiyon: T hücre? B hücre? Ayrım ve Tedavi Abdullah Özkök
Transplantasyonda CNI’ların Yeri ve Yenilikler Havva Asuman Yavuz (Turkey)
Düşük İmmünolojik Riskli Hastalarda İndüksiyon Gerekir mi? Tolga Yıldırım
SALON C

HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU

HS-001 FİSTÜL KANÜLASYON UYGULAMALARI İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA Nurten Özen
HS-002 HEMODİYALİZ HASTALARINA COVİD-19’DAN KORUNMAYA YÖNELİK VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN VERİLER Eylem Topbaş
HS-003 PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL BAŞLANGIÇLI PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA HIZLANDIRILMIŞ PD EĞİTİMİ Meltem İçen
HS-004 HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARA BESLENMEYE YÖNELİK UYGULANAN GÖRSEL EĞİTİMİN KONFORA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cansu Koşar
HS-005 HEMODİYALİZ HASTALARININ ARTERİVENÖZ FİSTÜLE İLİŞKİN BİLGİ VE ÖZBAKIM DAVRANIŞININ FİSTÜL KOMPLİKASYONLARINA ETKİSİ Bildiri Köse
HS-006 HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVID-19 SALGININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ Özgül Balseven
HS-007 FİSTÜL KANÜLASYON YÖNTEMİNİN KANAMA DURMA ZAMANINA ETKİSİ; KLİNİK ÇALIŞMA Aysun Ünal
HS-008 POLİHİDROAMNİOSLU HEMODİYALİZ HASTASINDA BAŞARILI GEBELİK Canan Sayan
HS-009 SANTRAL VENÖZ KATETERLİ (SVK) HEMODİYALİZ HASTALARINDA İĞNESİZ VEN VALFİ DEĞİŞİM SIKLIĞININ KATETER ENFEKSİYONUNA ETKİSİ Fatma Nesrin Can
HS-010 DİYALİZ ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN DİYALİZ TEDAVİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Zülfünaz Özer (Turkey)
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5

SS-019 Klinik Nefroloji TÜRKİYE'DE AKUT BÖBREK HASARININ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ETKİLEYEN FAKTÖRLER, SEYRİ VE AKIBETİ Meltem Gürsu
SS-020 COVID-19 Nedeniyle Hastaneye Yatan Hemodiyaliz Hastalarında Mortalitenin Belirleyicileri Kenan Turgutalp
SS-021 Klinik Nefroloji RATLARDA OLUŞTURULAN KRONİK BÖBREK HASTALIĞI MODELİNDE DERİ FGF-23 VE FGF RESEPTÖR-1 EKSPRESYONU Sema Tülay Köz
SS-022 Klinik Nefroloji MALİGNİTE NEDENİYLE SİSPLATİN ALAN HASTALARDA ERKEN VE GEÇ DÖNEM NEFROTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Şule Kamacı
SS-023 Glomerüler Hastalıklar İMMÜNKOMPLEX İLİŞKİLİ GLOMERÜLER HASTALIKLARDA C4D BOYANMASININ TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ Rezzan Eren Sadioğlu
SS-024 Glomerüler Hastalıklar ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR İLİŞKİLİ VASKÜLİTLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI Dilek Barutçu Ataş
SS-025 Klinik Nefroloji BÖBREK BİYOPSİ YAPILAN HASTALARDA “GEÇİCİ RESEPTÖR POTANSİYEL İYON KANAL(TRPC) GEN AİLESİNİN” PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ Meltem Demirci
SS-026 Glomerüler Hastalıklar STEROİD DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA BÖBREK FONKİYONLARINI ETKİLEYEN GENETİK ÖZELLİKLERİN Elif Çomak
SS-027 Renal Transplantasyon KADAVRA BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİNDEKİ DİYALİZ HASTALARINDA GİDEREK ARTAN BİR SORUN: DUYARLILAŞMA Şiyar Erdoğmuş
18.10.2020
11:30 - 11:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
11:30 - 13:15
SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
11:45 - 12:30
SALON A

UYDU SEMPOZYUM BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS

*Oturum Başkanı : Hüseyin Töz (Turkey)
BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS Kenan Keven
BÖBREK NAKLİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİYLE EŞDEĞER TAKROLİMUS Emrah Günay
18.10.2020
12:30 - 13:15
SALON A

ÖĞLE YEMEĞİ - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
13:15 - 13:45
SALON A

TND DBHÇG DİYABETİK BÖBREK HASTASINDA GLİSEMİK KONTROL ÖNERİLERİ

KONFERANS 20

*Oturum Başkanı : Bülent Altun
TND DBHÇG DİYABETİK BÖBREK HASTASINDA GLİSEMİK KONTROL ÖNERİLERİ Özkan Güngör
SALON B

ISPD PERİTON DİYALİZİ ERİŞİMİ KILAVUZU 2019 GÜNCELLEMESİ: FARKLI ÖNERİLER VAR MI?

KONFERANS 21

*Oturum Başkanı : Mahmut Yavuz
ISPD PERİTON DİYALİZİ ERİŞİMİ KILAVUZU 2019 GÜNCELLEMESİ: FARKLI ÖNERİLER VAR MI? İsmail Koçyiğit
SALON C

YÜKSEK KALİTELİ HEDEFE YÖNELİK PERİTON DİYALİZİ

HEMŞİRELİK KONFERANS 8

*Oturum Başkanı : Eylem Topbaş
YÜKSEK KALİTELİ HEDEFE YÖNELİK PERİTON DİYALİZİ Can Hüzmeli
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6

SS-028 Renal Transplantasyon BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA LIMS1 GENOTİPLERİNİN REJEKSİYON RİSKİYLE İLİŞKİSİ Şafak Mirioğlu
SS-029 Renal Transplantasyon ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN BÖBREK NAKLİ ALICILARI ÜZERİNE UZUN DÖNEMDEKİ ETKİLERİ Ahmet Burak Dirim
SS-030 Renal Transplantasyon GECİKMİŞ GREFT FONKSİYONU SÜRESİNİN KISA DÖNEM VE UZUN DÖNEM SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ Özgür Merhametsiz
18.10.2020
13:45 - 14:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
14:00 - 14:45
SALON A

UYDU SEMPOZYUM T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU

T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU Bülent Altun
T2DM'TA YENİ ÜRÜN VE BİLGİLER İLE KAMERA YAKLAŞIMI: KARDİYOLOJİK, METABOLİK, RENAL KORUMA VE TEDAVİNİN KOLAY YOLU Tevfik Demir
18.10.2020
14:45 - 15:00
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
15:00 - 15:30
SALON A

DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: PERİTON DİYALİZİ UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?

KONFERANS 22

*Oturum Başkanı : Taner Çamsarı
DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: PERİTON DİYALİZİ UYGUN BİR SEÇENEK Mİ? Fatih Dede
SALON B

TIBBİ ŞARLATANLAR

KONFERANS 23

*Oturum Başkanı : Yunus Erdem (Turkey)
TIBBİ ŞARLATANLAR Tekin Akpolat
SALON C

HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPARLANMA SÜRESİ ÜZERİNE 5N 1K

HEMŞİRELİK KONFERANS 9

*Oturum Başkanı : Ayfer Karadakovan
HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOPARLANMA SÜRESİ ÜZERİNE 5N 1K Nurten Özen
SALON D

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7

SS-031 Renal Transplantasyon BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA DİYALİZ GİRİŞ YOLUNUN GRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ Atıf Yolgösteren (Turkey)
SS-032 Renal Transplantasyon TCF7L2 (RS7903146) VE CDKAL1 (RS7754840) POLİMORFİZMLERİNİN NAKİL SONRASI YENİ BAŞLAYAN DİYABET RİSKİNE ETKİLERİ Özant Helvacı
SS-033 Renal Transplantasyon MONOKLONAL İMMÜNOGLOBÜLİN BİRİKİM HASTALIĞINDA BÖBREK NAKLİ SONUÇLARI Cihan Heybeli
18.10.2020
15:30 - 15:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
15:30 - 16:45
SALON C

ARA - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
16:30 - 16:45
SALON A

KAHVE ARASI - STAND ZİYARET ZAMANI

18.10.2020
16:45 - 17:15
SALON A

HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ?

KONFERANS 24

*Oturum Başkanı : Şükrü Ulusoy , Gökhan Nergizoğlu
HEMODİYALİZ HASTALARINDA PROGNOZ BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ? VOLÜM KONTROLÜ MÜ? KT/V ÜRE Mİ? Kenan Turgutalp
SALON B

ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS

KONFERANS 25

*Oturum Başkanı : Sedat Üstündağ , Oğuz Söylemezoğlu (Turkey)
ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE SİSTİNOZİS Rezan Topaloğlu (Turkey)
SALON C

BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK SÜRECİ VE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER

HEMŞİRELİK KONFERANS 10

*Oturum Başkanı : Yaprak Sarıgöl Ordin
BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK SÜRECİ VE BAŞARIYI ARTTIRAN FAKTÖRLER Nilgün Demiröz
18.10.2020
17:15 - 17:45
SALON A

HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ

KONFERANS 26

*Oturum Başkanı : Şükrü Ulusoy , Gökhan Nergizoğlu
HEMODİYALİZDE KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTANIN YÖNETİMİ Sena Ulu
SALON B

NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

KONFERANS 27

*Oturum Başkanı : Sedat Üstündağ , Oğuz Söylemezoğlu (Turkey)
NEFROLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Ayça İnci
SALON C

Covid-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRESLE BAŞ ETME

HEMŞİRELİK KONFERANS 11

*Oturum Başkanı : Ayten Karakoç
Covid-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI VE STRESLE BAŞ ETME Azize Atlı Özbaş
18.10.2020
17:45 - 18:00
SALON A

KAPANIŞ

SALON C

KAPANIŞ